Szkolenia okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE

Kierowca obowiązany jest co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.
Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć pierwsze szkolenie okresowe jest uzależniony od daty uzyskania prawa jazdy.

Ukończenie szkolenia okresowego jest jednoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem ministerialnym. Na jego podstawie (oraz na podstawie orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego) można ubiegać się o wymianę prawa jazdy w lokalnym wydziale komunikacji.


BADANIA PSYCHOLOGICZNE MOŻNA WYKONAĆ NA TERENIE OSK SAFETY CAR W TRAKCIE KURSU.


Więcej info pod numerami:

792452243

577511800

SAFETY CAR.