Kwalifikacje

UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Osoby chcące podjąć pracę w charakterze zawodowego kierowcy, prowadzącego pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t lub autobus muszą posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy oraz uzyskać dodatkową kwalifikację związaną z przewozem osób lub rzeczy.

RODZAJE SZKOLEŃ

Rodzaj kwalifikacji Liczba godzin łącznie Część podstawowa – zajęcia teoretyczne Część specjalistyczna – zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych
Wstępna 280 195 65 16 4/2*
Wstępna przyspieszona 140 97 33 8 2/1*
Uzupełniająca 70 65 5
Uzupełniająca przyspieszona 35 33 2,5

* mniejsza liczba oznacza czas szkolenia z wykorzystaniem symulatora

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Jest to szkolenie obejmujące 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 16 godzin zajęć praktycznych i 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Kwalifikacja kończy się egzaminem. Opisane uprawnienie dokumentowane jest wpisem do prawa jazdy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Kierowcy, po ukończeniu 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D) mogą skorzystać z KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ. Szkolenie obejmujące 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych i 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Kwalifikacja kończy się egzaminem. Opisane uprawnienie dokumentowane jest wpisem do prawa jazdy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie programu na przewóz rzeczy i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, musi odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą na przewóz osób. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej.

Jeśli rozszerzają uprawnienia, zobowiązani są ukończyć KWALIFIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONĄ.


Kursant przed kursem musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego bądź autobusu. Ważne, aby były to badania nie dla kursu kwalifikacji wstępnej tylko do pracy w charakterze kierowcy.


BADANIA PSYCHOLOGICZNE MOŻNA WYKONAĆ NA TERENIE OSK SAFETY CAR.


Więcej info pod numerami:

792452243

577511800

SAFETY CAR.