Ładowanie strony

Prawo jazdy

Kategoria Cena Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin praktycznych
AM 400 zł 5h 5h
A1 1200 zł 30h 20h
A2 1350 zł 30h 20h
A2 (majac A1) 650 zł 0h 10h
A 1350 zł 30h 20h
A (mając A2) 650 zł 0h 10h
B dla uczniów – 1450
standardowo – 1550 zł
30h 30h
C 2050 zł 20h 30h
CE 2050 zł 0h 25h
C + CE (łączony) 3500 zł 20h 45h
 1. kategoria AM – uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim,
 2. kategoria A – uprawnia do kierowania motocyklem,
 3. kategoria A1 – uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
 4. kategoria A2 – uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW oraz motocyklem trójkowłowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 5. kategoria B – uprawnia do kierowania: a/ pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b/ pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, c/ ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 6. kategoria B kod 96 – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250,
 7. kategoria B1 – uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
 8. kategoria C – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 9. kategoria C1 – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 10. kategoria D – uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 11. kategoria D1 – uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 12. kategoria T – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
 13. kategoria B+E, C+E lub D+E – uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
 14. kategoria C1+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
 15. kategoria D1+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

SAFETY CAR.