Prawo jazdy kategoria A

Udostępnij

Prawo jazdy kategoria AM

Zgodnie z obowiązującymi od 19 stycznia 2013 roku przepisami, kategoria AM umożliwia prowadzenie motoroweru i czterokołowca lekkiego.

Prawo jazdy kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 upoważnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg. Kategoria ta umożliwia także prowadzenie motocykla trójkołowego o mocy nieprzekraczającej 15kW.

Prawo jazdy kategoria A2

Kategoria A2 umożliwia poruszanie się motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW (47,5KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Prawo jazdy kategoria A

Kategoria A upoważnia do kierowania motocyklem, jak również kierowania pojazdami określonymi dla kategorii AM. Uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.