A po nowym roku zmiany, zmiany, zmiany...
6 lis 2015

 

4 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące "świeżo upieczonych" kierowców. Wart podkreślenia jest fakt, iż zmiany w żaden sposób nie ingerują w szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców. Wiele osób dzwoni z pytaniem: "Jak po nowym roku będzie wyglądał egzamin?". Otóż w tej kwestii nic się nie zmienia, egzamin będzie przeprowadzany w sposób identyczny jak dotychczas. Co zatem się zmieni?

 

OKRES PRÓBNY – trwał będzie dwa lata i obejmie wszystkie osoby, które będą odbierały prawo jazdy od 4 stycznia 2016 roku.

 

1. Będzie drożej – nowy kierowca jest obowiązany odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

- dwugodzinne szkolenie teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – takie szkolenie będzie można odbyć jedynie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego

- jednogodzinne szkolenie praktyczne w zakresie zagorożeń w ruchu drogowym – takie szkolenia będą prowadziły jedynie ośrodki doskonalenia techniki jazdy

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy przedstawić staroście przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy – w innym wypadku prawo jazdy zostanie zatrzymane.

 

2. Będzie wolniej – prędkości, których nie będzie można przekroczyć przez pierwsze 8 miesięcy od dnia otrzymania prawa jazdy:

- 50 km/h na obszarze zabudowanym

- 80 km/h poza obszarem zabudowanym

- 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych

 

Nawet jeśli znaki będą dopuszczały jazdę z wyższą prędkością.

 

3. Będzie bardziej surowo:

- podczas okresu próbnego popełnisz dwa wykroczenia – idziesz na kurs reedukacyjny, zostajesz skierowany na badania psychologiczne, okres próbny może zostać wydłużony o kolejne dwa lata.

- podczas okresu próbnego popełnisz trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – game over – tracisz prawo jazdy!

- poza okresem próbnym – skompletujesz 24 punkty karne, zostajesz skierowany na kurs reedukacyjny oraz badania psychologiczne, jeśli przez 5 lat od tego kursu znów uzbierasz 24 punkty – game over – tracisz prawo jazdy!

 

4. Będzie wolno mniej – przez okres 8 miesięcy nie wolno:

- podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy.

- wykonywać osobiście działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem.

 

5. Dostaniesz liścia – pojazd, którym będziemy kierować będzie musiał być oznaczony z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy.

 

Cennik:

- dwugodzinne szkolenie teoretyczne - maksymalnie 100 złotych

- jednogodzinne szkolenie praktyczne - maksymalnie 200 złotych

- kurs reedukacyjny - maksymalnie 500 złotych

 


Powyższe przepisy będą dotyczyły zarówno osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy jak i tych, którym uprawnienia do kierowania zostały cofnięte i będą skierowane na powtórny egzamin państwowy!